Aktoererne

Aktørerne

ANTV – Anerkendende TV

ANTV er en lille Aarhus-baseret tv-station med primær fokus på tematikker som psykiatri, psykologi, sundhed, kultur og uddannelse.

ANTV er organiseret som en socialøkonomisk virksomhed, og programfladen er også kendt under navnet Tossekassen. ANTVs tv-programmer sendes landsdækkende på regionalkanalerne, og mange af programmerne ligger desuden på YouTube.

Klaus Thestrup

Klaus Thestrup er adjunkt på Aarhus Universitet i Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier – Team for Didaktisk udvikling. Han er en af Danmarks førende forskere indenfor mediepædagogik og optræder derfor også jævnligt i medierne. Klaus Thestrup har som en af de første i Danmark taget en ph.d. i medieleg.

Annika Wiwe

Annika Wiwe er lektor, Cand.mag. ved Via University College Pædagoguddannelsen Holstebro i Videncenter for sprog, læsning og læring. Hendes forsknings- og ekspertområder er børns sprog i førskolealderen, herunder sprogpædagogik, early literacy (tidlig skrift), samtaler i daginstitutioner, sprog- og skriftssprogtilegnelse og sprogudvikling. Annika Wiwe er desuden videnmedarbejder i Forsknings- og Udviklingscenter for Sprog, læsning og læring under VIA.

Kim Byrding

Kim Byrding er pædagogisk konsulent i Egedal Kommune. Byrding har været tovholder i kommunens proces med at sætte fokus på brugen af digitale medier for børn helt ned i vuggestuealderen. Kommunen var som en af de første lavet en omfattende digital strategi, der dækker børn 0-18 år.

Daginstitutionen Valhalla

Valhalla er en daginstitution for 3-6-årige beliggende i Skive i Vestjylland. Institutionen har blandt andet fokus på, at børnene får underbygget deres kendskab til it. Filosofien er, at iPads ikke bare er spillemaskiner, men et hjælpemiddel, der skal bruges som et intuitivt og børnevenligt, pædagogisk værktøj til at fremme børnenes indlæring. De digitale medier bruges både sammen med børn som et læringsredskab og til gengivelse af oplevelser samt som et redskab til at videreudvikle det pædagogiske arbejde i form af iagttagelse og dokumentation.

Fokus på it betyder ikke, at mere analoge redskaber og tilgange nedprioriteres. Institutionen mener, at det er vigtigt at røre sig, tegne på papir, læse almindelig bøger, klippe og klistre, få mudder på fingrene og lege med Lego. It er blot med til at give børnene en ekstra kompetence, som de får brug for, når de starter i skolen.

Den integrerede institution Mejsen

Gellerup i det vestlige Aarhus er Mejsens hjemmebane. Institutionen har været en af de første daginstitutioner, der for alvor tog digitale medier til sig. Dette er blandt andet sket i et samarbejde med adjunkt ved Aarhus Universitet og ph.d. i medieleg, Klaus Thestrup. Mejsens fysiske fremtid har siden optagelserne været under forandring, da de sammen med en række andre institutioner i Gellerup skal flytte adresse til et stort og nyt børnehus med over 180 børn.