Om_medieleg_nu

Medieleg.nu er et projekt om digitale medier og mediepædagogik og sprogtilegnelse i danske daginstitutioner. Tv-selskabet ANTV står bag projektet, som er støttet af Undervisningsministeriets udlodningsmidler (tidligere Tips og Lotto-midlerne).

Den første arbejdstitel hed ”Fra billede til sprog – begyndelsen til børnehavebarnets digitale skolevej”. Med denne røde tråd in mente, har det været ambitionen at skabe en inspirationskilde, der primært retter sig mod pædagogisk personale i dagtilbud og sekundært mod forældre til børn i daginstitutionsalderen og dermed indirekte også til børnene i samme alderskategori.

Inspirationsvideoerne – både de praktiske, de teoretiske og de refleksive – er lavet for at inspirere pædagoger til at omfavne og benytte digitale medier i pædagogiske sammenhænge bedre og i højere grad end det tidligere har været tilfældet. En af baggrundspræmisserne for projektet har været, at aktiv brug af digitale medier sker i ringe grad i det pædagogiske praksisfelt i forhold til potentialet. Og det til dels skyldes usikkerhed, manglende erfaring og viden.
Tilstedeværelsen af digitale medier er ikke fremtiden – det er nutiden. Og brugt korrekt kan det medvirke til at styrke børns kommunikative kompetencer og støtte tidlig læse- og skriftsprogstilegnelse.

Det har hele tiden været ønsket, at inspirationssiden er visuelt orienteret. Derfor består den primært af videoer, hvor der er eksempler på mediepædagogik fra praksisfeltet krydret med interviews af eksperter inden for medieleg og sprogtilegnelse.